2024

Engelse vertaling van 'VOORPORTALEN VOOR BURGERS EN KLEINE ONDERNEMINGEN'


Lees verder

2023

ONDERZOEK IN VOORBEREIDING

‘Raad voor de rechtspraak en rechtelijke onafhankelijkheid.’


Lees verder

2023

Toetreding tot het European Law Institute (ELI)

De Stichting is lid geworden van het ELI.

2023

ONDERZOEK IN VOORBEREIDING

‘Platform voor digitalisering in de civiele rechtspleging voor burgers en MKB.’


Lees verder

2022

PUBLICATIE

Een rechtsvergelijkende studie naar routes voor oplossingen van rechtsproblemen.
Lees verder

2022

ONDERZOEK

‘Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen’

Aan het onderzoek ligt de wens ten grondslag dat burgers en ondernemers een betere toegang tot informatie krijgen over hun (rechts)positie en potentiële routes om deze (juridische) problemen op te lossen.
Lees verder

2021

OPRICHTING STICHTING ONDERZOEK RECHTSPLEGING

De Stichting heeft geen winstoogmerk en is volledig gericht op het algemeen nut en stemt al haar activiteiten daarop af.

2019

PUBLICATIE

De redactie heeft de auteurs gevraagd persoonlijke gedachten en ideeën over de civiele rechtspleging in beknopte opstellen zonder voetnoten en literatuurverwijzingen op te schrijven.
Lees verder

2018

SYMPOSIUM

‘Kwaliteit van rechtspraak en rechtshulp in het (civiele) geding’

Symposium onder auspiciën van de KNAW onder voorzitterschap van prof. dr. Ernst M. H. Hirsch Ballin.