2022 / Onderzoek / Afgerond

‘VOORPORTALEN VOOR BURGERS EN KLEINE ONDERNEMINGEN’

Aan het onderzoek ligt de wens ten grondslag dat burgers en ondernemers een betere toegang tot informatie krijgen over hun (rechts)positie en potentiële routes om deze (juridische) problemen op te lossen. Verder bestaat de wens om burgers en ondernemers te ondersteunen bij en te stimuleren tot het kiezen voor de route die het best past bij hun probleem.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Universiteit van Leiden door prof. mr. R.C. Hartendorp, mr. S.P.S. Haricharan en mr. T. Lubbers, met medewerking van K. Arres.


Klankbordgroep

Voor dit onderzoek is een klankbordgroep in het leven geroepen die de onderzoekers van advies heeft voorzien en eerdere versies van het onderzoek heeft becommentarieerd. De klankbordgroep bestond uit de volgende leden:

Prof. mr. J.M. Barendrecht Hoogleraar innovaties in het recht Universiteit Tilburg en onderzoeksdirecteur Hague Institute Innovations of the Law
Prof. mr. R.H. de Bock (voorzitter) Hoogleraar civiele rechtspleging Universiteit van Amsterdam en advocaat-generaal bij de Hoge Raad
Mr. F. Beumer Projectleider Juridisch Loket
Mr. A.A.E. Dorsman Lid Raad voor de rechtspraak
Dr. S. Peeters Wetenschappelijk onderzoeker Raad voor Rechtsbijstand
Mr. H.H.M. Steenberghe Senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland
Prof. mr. M. Westerveld Emeritus hoogleraar Sociale rechtshulp aan de Universiteit van Amsterdam, verbonden aan het Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice
Mr. drs. B.T.M. van der Wiel Advocaat bij Houthoff Advocaten

2022 / publicatie

VOORPORTALEN VOOR BURGERS EN KLEINE ONDERNEMINGEN

Deze publicatie kunt u aanschaffen via Boomuitgevers Den Haag
Boomuitgevers Den Haag