2023 / Onderzoek / In voorbereiding

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN RECHTELIJKE ONAFHANKELIJKHEID

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam onder leiding van Prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno, Prof. mr. J. (Jerfi) Uzman en mr. dr. N. (Niels) Graaf.


Klankbordgroep

Niet van toepassing.