2019 / Opstellenbundel / Afgerond

‘NAAR VERNIEUWING VAN DE (CIVIELE) RECHTSPLEGING’

De redactie heeft de auteurs gevraagd persoonlijke gedachten en ideeën over de civiele rechtspleging in beknopte opstellen zonder voetnoten en literatuurverwijzingen op te schrijven. Alle bijdragen zijn geschreven op persoonlijke titel. Het boek bevat tevens een chronologische lijst van de Kamerstukken en rapporten waarnaar de auteurs verwijzen. Door het boek heen zijn ter afwisseling enkele columns met een meer algemene strekking opgenomen.

Redactie: mr. dr. Th. Groenewald, prof. mr. R.H. de Bock, prof. mr. C.E. du Perron en prof. mr. L. Timmerman


AUTEURS

Prof. dr. mr. E. (Eddy) Bauw Hoogleraar Rechtspleging (UvA); hoogleraar Aansprakelijkheid en Rechtspleging (UU); directeur van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing
Prof. mr. J.M. (Maurits) Barendrecht Research directeur HiiL (Hague Institute for Innovation of Law), hoogleraar Innovation in the Justice System, Tilburg University
Prof. mr. R.H. (Ruth) de Bock Advocaat-generaal bij de Hoge Raad en parttime-hoogleraar civiele rechtspleging aan de UvA. Daarvoor heeft zij twintig jaar als rechter gewerkt
Prof. dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer Sinds 2014 lid van de Europese Rekenkamer te Luxemburg en hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij acht jaar de Nationale ombudsman en ruim twintig jaar rechter bij verschillende rechterlijke colleges, waaronder vicepresident van de CRvB
Prof. dr. I. (Ivo) Giesen Hoogleraar burgerlijk recht en Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en lid van de KNAW
Mr. dr. Th. (Edo) Groenewald Oud-advocaat, bestuurder van verschillende commerciële en culturele instellingen, oud-raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Bosch
Mr. A. (Alfred) Hammerstein Was werkzaam in diverse functies in de rechtspraak. Thans is hij nog voorzitter van de Adviescommissie Restitutie cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog
Mr. dr. L.R. (Dolf) van Harinxma thoe Slooten Thans senior-raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden, daarvoor raadsheer in de hoven Amsterdam en Den Bosch, wetenschappelijk medewerker Tilburg University, advocaat
Prof. mr. dr. R.C. (Rogier) Hartendorp Rechter in de rechtbank Den Haag en bijzonder hoogleraar maatschappelijke effectiviteit van de rechtspleging aan de Universiteit Leiden
Mr. dr. D. B. (Bo) Holthinrichs Professional Support Lawyer bij Mainport lawyers
Drs. W.J. (Wim) Kuijken Econoom (VU). Voormalig deltacommissaris en Secretaris-generaal (BZK, AZ en VenW/IenW). Voorzitter-toezichthouder bij o.a. DNB, Amsterdam UMC, LVNL, Kadaster
Mr. R.G. (Robine) de Lange – Tegelaar Sinds 2013 president van de rechtbank Rotterdam. Zij is rechter geworden in 1993 en is sindsdien werkzaam geweest in het strafrecht, handelsrecht, jeugdrecht en familierecht
Mr. drs. G.C.C. (Gerard) Lewin Hij was rechter in Rotterdam en op Curaçao en heeft een bijzondere leerstoel bekleed in Amsterdam en een op Curaçao, thans senior-raadsheer hof Amsterdam
Mr. M. (Michiel) van Nispen Tweede Kamerlid voor de SP, woordvoerder justitie
Prof. mr. C.E. (Edgar) du Perron Sinds april 2016 raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad en honorair hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer voltijds hoogleraar privaatrecht aan deze universiteit, decaan van de juridische faculteit, rechter- en raadsheer-plaatsvervanger, en voorzitter van de Geschillencommissie financiële diensten (Kifid)
Mr. P.N. (Pieter) van Regteren Altena Advocaat sinds 1980, deken Amsterdamse orde van advocaten van november 2013 tot en met april 2018 en sindsdien als adviseur weer advocaat bij Van Doorne in Amsterdam
Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan Universiteitshoogleraar UvA
Mr. E. C. (Eveline) Ruinaard Oud (senior)rechter, voormalig directeur Bestuursrechtspraak Raad van State en thans fulltime voorzitter van de Geschillencommissie, tevens algemeen directeur van Kifid
Prof. dr. Ir. W. (Wim) van Saarloos President Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Mr. dr. A.J.P. (Alexander) Schild Rechter bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, sector civiel. Hij was voorheen verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad en was daarvoor onder meer werkzaam als advocaat
Mr. dr. Chr. M. (Christiaan) Stokkermans Oud-notaris te Amsterdam (Loeff Claeys Verbeke; Allen & Overy) thans zelfstandig juridisch adviseur en raadsheer-plaatsvervanger hof Amsterdam
Prof. mr. L. (Vino) Timmerman Advocaat-generaal in buitengewone dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden en lid van de KNAW

2019 / publicatie

NAAR VERNIEUWING VAN DE (CIVIELE) RECHTSPLEGING

Deze publicatie kunt u aanschaffen via Boomuitgevers Den Haag
Boomuitgevers Den Haag