BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Onderzoek Rechtspleging is als volgt samengesteld:

Mr. dr. Th. (Edo) Groenewald Voorzitter
Prof. mr. L. (Vino) Timmerman Vicevoorzitter
Mr. J.J. (Jeroen) Baron van Wassenaer Secretaris/penningmeester
Prof. Mr. R.C. (Rogier) Hartendorp Lid
D.J.A. (Donald) Kalff MBA PHD Lid
Prof. Mr. J. M. (Jan) Smits Lid