STATUTEN STICHTING ONDERZOEK RECHTSPLEGING

De Stichting heeft geen winstoogmerk en is volledig gericht op het algemeen nut en stemt al haar activiteiten daarop af.

De Stichting is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 81690568