"Het verbeteren van de toegankelijkheid van het recht voor burgers en kleine ondernemers."
Bekijk alle onderzoeken

DOELSTELLING EN VISIE STICHTING ONDERZOEK RECHTSPLEGING

Over de kwaliteit van de civiele rechtspleging in Nederland is al jaren veel discussie. ‘Stroperig’, is een veelgehoorde kwalificatie voor gevoerde procedures, die het probleem waarmee een rechtzoekende te maken heeft ook nog eens vaak niet oplossen. Daarnaast zijn er klachten over ontoereikende financiering van rechtshulp en rechtspraak. De haperende digitalisering van de rechtspleging is daarbij een kardinaal punt van zorg.


De Stichting wil onafhankelijk onderzoek bevorderen naar de civielrechtelijke problemen van gewone burgers en kleine ondernemers. Een belangrijk onderzoeksthema van de Stichting is het verbeteren van de toegankelijkheid van het recht voor burgers en kleine ondernemers.

De Stichting is van mening dat een verbeterde toegankelijkheid – lees: drempelverlaging – ertoe kan bijdragen dat het gevoel niet gehoord te worden bij rechtzoekenden afneemt. Met het oog hierop overweegt de Stichting een aantal projecten in gang te zetten. Ideeën hiervoor zijn te vinden in de opstellenbundel Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging (redactie mr. dr. Th. Groenewald e.a., 2019) en het essay De toekomst van de toegang tot het recht (door prof. dr. Mies Westerveld, 2020).